Lietoto auto detaļu interneta veikals

Lietoto auto detaļu interneta veikals

 

Piegāde / Доставка / Delivery


LV
 • Preces piegāde sīkpakās un pakās atbilstoši "Latvijas pasta" pakalpojumu cenrādim;
 • Iespējama lielgabarīta preces piegāde pie klienta, iepriekš saskaņojot ar saita administrāciju.
RU

 • Доставка товара бандеролью или посылкой в соответствии прaйс - листа "Latvijas pasts";
 • Возможна доставка товара больших габаритов к клиенту, предварительно согласовав с администрацией сайта.
ENG
 • Product delivery according to price list of “Latvian Post Office”;
 • Massive spare parts delivery coordinating it with site administration before;
Skatīts: 954x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Auto eksports / Авто экспорт / Car exportLAT

Izjaucam un zāģējam automobiļus, sagatavojam pārvadāšanai konteinerā

Auto izjaukšanaizdevīgs bizness.

Piedāvājam izjaukšanai paredzētus automobiļus labā tehniskā stāvoklī. Jūs varat gūt maksimālu peļņu: pārdošanai derīgi visi virsbūves un salona elementi, ritošā daļa un dzinējs. Automobilis tiek izjaukts pa sastāvdaļām, iepakots un iekrauts 40 pēdu augstā konteinerī (tajā satilpst 4 līdz 12 automobiļi, atkarībā no izjaukšanas metodes).

Konteinera sūtījuma izmaksas

Ar šīs tabulas palīdzību Jūs variet precīzi aprēķināt konteinera izmaksas, ieskaitot muitas nodevu noformēšanu un kravas piegādi līdz ostas gala mērķim.

1. Automobiļa sagatavošana sūtījumam

 • Тransportēšana 23 EUR
 • Pilna izjaukšana 120 EUR
 • Iekraušana konteinerī 55 EUR
 • Коmisija 180 EUR

Kopā par vienu vienību 368 EUR

2. Automobiļa sagatavošana sūtījumam

 • Тransportēšana 23 EUR
 • Daļēja izjaukšana 110EUR
 • Iekraušana konteinerī 50 EUR
 • Коmisija 180 EUR

Kopā par vienu vienību 363 EUR

3. Automobiļa sagatavošana sūtījumam

 • Тransportēšana 23 EUR
 • Izjaukšana 50/50 50 EUR
 • Iekraušana konteinerī 40 EUR
 • Коmisija 180 EUR

Kopā par vienu vienību 293 EUR

4. Dokumentu sagatavošana un konteinera sūtīšana

 • Тermināla nodevas 120 EUR
 • Eksporta deklarācija 15 EUR
 • Konosaments (jūras kravu pavadzīme) 30 EUR
 • Konteinera transportēšana 115 EUR
 • Dokumentācijas nosūtīšana 40 EUR

RU

Разбираем, распиливаем автомобили, упаковываем контейнер

Авторазбор — выгодный бизнес.

Мы предлагаем к разбору автомобили в очень хорошем состоянии. Вы сможете извлечь максимальную прибыль: к продаже пригодны все элементы кузова, салона, трансмиссии, двигателя.Автомобиль разбирается, все комплектующие аккуратно упаковываются и грузятся в контейнер. В 40-футовый контейнер вмещается от 4 до 12 разобранных автомобилей в зависимости от способа разбора автомобиля.

Стоимость работ по отправке контейнера

С помощью данного таблицы вы сможете точно рассчитать финальную стоимость контейнера с запчастями, а также стоимость таможенного оформления и доставки контейнера до Порта отправки.

1. Подготовка автомобилей к отправке

 • Транспортировка 23 EUR
 • Полный разбор 120 EUR
 • Погрузка в контейнер 55 EUR
 • Комиссия  180 EUR

                           Итого за 1 единицу 368 EUR

2. Подготовка автомобилей к отправке

 • Транспортировка 23 EUR
 • Частичный разбор 110EUR
 • Погрузка в контейнер 50 EUR
 • Комиссия  180 EUR


                      Итого за 1 единицу 363 EUR

3. Подготовка автомобилей к отправке

 • Транспортировка 23 EUR
 • Разбор 50/50 50 EUR
 • Погрузка в контейнер 40 EUR
 • Комиссия компании 180 EUR

                     Итого за 1 единицу 293 EUR

4.Отправка контейнера, подготовка документов

 

 • Терминальные сборы 120 EUR
 • Экспортная декларация 15 EUR
 • Коносамент (морская накладная) 30 EUR
 • Транспортировка контейнера 115 EUR
 • Отправка документов 40 EUR

ENG

Stripping and sawing cars, setting them up for transporting into container

Stripping cars — gainful business

You can profit maximum out of it! All spare parts from automobiles showroom, body, running gear and engine are useful. Car will be stripped in parts, packed and loaded into 40 feet high container, which can hold 4 to 12 cars, depending on stripping method.

Container transporting costs

By the way of this table You can precisely calculate Container transporting costs, included customs duty completion and shipping to the port of destination.

 

1. Cars preparation for shipment

 • Transporting 23 EUR
 • Full stripping 120 EUR
 • Loading into container 55 EUR
 • Commission 180 EUR

Unit price 368 EUR

2. Cars preparation for shipment

 • Transporting 23 EUR
 • Partial stripping 110EUR
 • Loading into container 50 EUR
 • Commission 180 EUR

Unit price 363 EUR

3. Cars preparation for shipment

 • Transporting 23 EUR
 • Half and half stripping 50 EUR
 • Loading into container 40 EUR
 • Commission 180 EUR

Unit price 293 EUR

4.  Preparing documentation and shipping container

 • Terminal dues 120 EUR
 • Export declaration 15 EUR
 • Bill of lading 30 EUR
 • Container shipping 115 EUR
 • Sending documentation 40 EUR
 

Skatīts: 1410x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Par mūsu cenām / О наших ценах / About our prices


LV
 • Ja Jūs neapmierina mūsu internetveikala piedavātas cenas, sazinieties ar mums un mēs vienosimies par izdevīgāku piedāvājumu!
RU
 • Если вас не устраивают цены нашего интернетмагазина, свяжитесь с нами и мы вам предложим наилудшее предложение!
ENG

 • If you are not satisfied with the price list, get in touch with us and we will agree on better offer.
Skatīts: 1138x         Ieteikt draugiem       TweetMe